Tất cả
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Thụ – Soso, ngây thơ đáng yêu vô cùng. Cậu là vương tử bị người truy đuổi, may mắn gặp được thái tử nước đối địch kiêm bạn học cũ. Ngây thơ, gan dạ, tình cảm xoắn xuýt bùng cháy. Cho dù những ai không thích loại hình tiểu bạch thụ cho lắm rồi cũng sẽ bị gục ngã trước em, vì dù ngây thơ, nhưng lúc nào em cũng cố gắng không ngừng mạnh lên để có thể tự bảo vệ mình để không trở thành gánh nặng cho người khác.


Công – Ciro, là thái tử của Kanding đế quốc, bạn thân của nguyên soái Hayden. Có thể xem là lạnh lùng, phúc hắc. Lúc đầu bắt thụ là con tin, sau dần dần yêu em ấy. Lúc Ciro nói chuyện với Dilin, anh họ của thụ thiệt làm người khác ngất ngây. Dilin im lặng một lúc lâu, hắn có một vạn lý do để phản đối.


Nhưng chỉ có một lý do để thuyết phục. Hắn không thể mất đi cậu ấy. Truyện nhìn chung không ngược hai nhân vật chính, nhưng Ciro khá đáng thương. May là còn có Soso bên cạnh. Bộ này hay nhất trong Mộng đại lục hệ liệt với tình tiết rất gay cấn và ly kỳ. Cung đình tranh đấu ác liệt với đủ âm mưu và phe phái. Tình cảm giữa Ciro và Soso đã chớm nở ở Thánh viện sẽ đơm hoa kết trái trong đây. Hai người này đều đáng yêu lắm, không ai bị ai làm lu mờ cả, diễn biến tình cảm cũng hợp lý và dễ thương.


Danh sách chương truyện Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Chương 1: Con đường lưu vong (một) Chương 2: Con đường lưu vong (hai) Chương 3: Con đường lưu vong (ba) Chương 4: Con đường lưu vong (bốn) Chương 5: Con đường lưu vong (năm) Chương 6: Con đường lưu vong (sáu) Chương 7: Con đường lưu vong (bảy) Chương 8: Con đường lưu vong (tám) Chương 9: Con đường lưu vong (chín) Chương 10: Con đường lưu vong (mười) Chương 11: Vương đô đế quốc (một) Chương 12: Vương đô đế quốc (hai) Chương 13: Vương đô đế quốc (ba) Chương 14: Vương đô đế quốc (bốn) Chương 15: Đế quốc vương đô (năm) Chương 16: Vương đô đế quốc (sáu) Chương 17: Vương đô đế quốc (bảy) Chương 18: Vương đô đế quốc (tám) Chương 19: Vương đô đế quốc [ chín ] Chương 20: Vương đô đế quốc [ mười ] Chương 21: Hai viện giao tranh [ một ] Chương 22: Hai viện giao tranh [ hai ] Chương 23: Hai viện giao tranh [ ba ] Chương 24: Hai viện giao tranh [ bốn ] Chương 25: Hai viện giao tranh [ năm ] Chương 26: Hai viện giao tranh [ sáu ] Chương 27: Hai viện giao tranh (bảy) Chương 28: Hai viện giao tranh [ tám ] Chương 29: Hai viện giao tranh [ chín ] Chương 30: Hai viện giao tranh [ mười ] Chương 31: Thủy hỏa bất dung [ một ] Chương 32: Thủy hỏa bất dung [ hai ] Chương 33: Thủy hỏa bất dung [ ba ] Chương 34: Thủy hỏa bất dung [ bốn ] Chương 35: Thủy hỏa bất dung (năm) Chương 36: Thủy hỏa bất dung (sáu) Chương 37: Thủy hỏa bất dung (bảy) Chương 38: Thủy hỏa bất dung (tám) Chương 39: Thủy hỏa bất dung (chín) Chương 40: Thủy hỏa bất dung (mười) Chương 41: Giá trị lợi dụng (một) Chương 42: Giá trị lợi dụng (hai) Chương 43: Giá trị lợi dụng (ba) Chương 44: Giá trị lợi dụng (bốn) Chương 45: Giá trị lợi dụng (năm) Chương 46: Giá trị lợi dụng (sáu) Chương 47: Giá trị lợi dụng (bảy) Chương 48: Giá trị lợi dụng (tám) Chương 49: Giá trị lợi dụng (chín) Chương 50: Giá trị lợi dụng (mười)

Bình luận truyện