Tất cả

Truyện Ngược

Cục Cưng Có Chiêu
Chàng Rể Phế Vật

Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn
Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam
Bán Tinh

Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Tàn Độc Lương Duyên

Biệt Lai Hữu Dạng

Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Yêu Thầm

Giang Hỏa Dục Châm Sơn

[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy
Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
Sổ Bệnh Án

Chứng Bệnh Bất Tử

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y
Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
Tra Công Nhất Định Phải Ngược
Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về
Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Tự Mình Hiểu Lấy

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Bất Kham

Mười Năm Để Chó Ăn

Thiên Mệnh Chi Lăng
Không Ai Thấu Hiểu

Vấn Vương Lòng Anh