Tất cả

TAG: truyện đam mỹ ngược h

Luật Sư Hạng Nhất

Chàng Nhập Bạch Trú

Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ
Làm Chú Khó Lắm

Mùa Hè Tan Băng

Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Ta Không Nuốn Cùng Ngươi Đoạt Nữ Chủ
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
Ngọt Không Ngừng Nghỉ

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy
[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen
Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới
Tôi Là Beta Nhưng Tôi Mang Thai Rồi
Anh Nghĩ Muốn Em

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Báo Phục – Trả thù

Bản Sắc Lưu Manh

Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt
Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Ảo Giác

Ám Dạ Trầm Luân

Ái Vô Cấm Kỵ

Ái Thượng Nhất Cá Nhân
Ái Hậu Dư Sinh

Ác Ma Song Bào Thai