Tất cả

Truyện Trọng Sinh

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel
Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần
[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc
Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Sự Tái Sinh Của Em Gái Quốc Dân
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm
Thiên Đế Vô Thượng
Đoạt Thế Tranh Thiên
Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Vô Củ

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Nhân Thường

Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được
[Tống] Kaneki Ken Trọng Sinh
Đỉnh Cấp Cuồng Tế
Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu
Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện
Bản Tôn Không Vui

Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế
Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn
[Trọng Sinh] Độc Tình
Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi
[Song Trọng Sinh] Trọng Tự

Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam