Tất cả

Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc
Tiêu Dao Xuân Diệu
Còn Nhớ Tên Nhau

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Y Lộ Phong Hoa

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm
Tôi Là Đàn Ông Tốt
Bốn Lần Gả

Sương Mi Như Khói Mong Manh

Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương
Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Ma Đạo Tình Kiếp

Hai Đám Cưới

Đệ Nhất Kiếm Thần
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Ma Đạo Tình Kiếp (P2)
Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt
Gả Ăn Chơi Trác Táng

Thập Niên 70: Mật Nha

BE Xong Các Đại Lão Đều Nói Ta Là Bạch Nguyệt Quang
Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính
Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh
Nông Gia Tiểu Kiều Thê
Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng