Tất cả

Truyện Sắc

Cuồng Huyết Thiên Ma
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Nghịch Hành

Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới
Con Đường Bá Chủ
Đế Cuồng

Ra Vẻ Đạo Mạo

Lãnh Địa Huyết Tộc

Âm Hôn Khó Chia Lìa

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy
[Vong Tiện] Quy Túc

Phúc Lợi Sau Khi Ngủ
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta
Sau Này Gặp Được Anh

Thanh Đàm

Phân Cách

Sau Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương
Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn
Ma Thần Máu
Thập Niên 80: Nữ Hỗn Đản
Thượng Vị Câu Dẫn

Xà Dẫn

Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng
Lẳng Lơ Cho Anh Xem

[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc
Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu
Thình Thịch

Tinh Tinh Vơ Nguyệt