Tất cả

Truyện Linh Dị

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Thầy Phong Thủy [Trương Ly]
Đoạt Mộng

Độ Ách

Những Năm Tôi Dùng
Hung Trạch

Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được
Yêu Đương Trong Thế Giới Thần Quái
Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp
Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn
Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Bình Tà Chi Dục Niệm

Thanh Kiếm Của Quỷ

Z: Nhật Ký Sự Kiện

[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá
Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị
Đại Học Zombie (Tang Bệnh Đại Học)
Quỷ Còn Ngán Tôi

Trò Chơi Của Gã Hề
Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm
Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân
Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Đại Phụng Đả Canh Nhân