Tất cả

Truyện Dị Giới

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Cậu Thật Đáng Yêu

Cùng Trời Với Thú

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
[Đam Mỹ] Lục Địa Bị Mất
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite
Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Con Đường Bá Chủ
Sát Thần Hệ Thống
Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi
Tinh Hỏa (Huyền Tẫn Bất Tử Cốc)
Thú Nhân Hung Mãnh: Nhặt Vợ Về Sinh Con
Chồng Sói

Đế Cuồng

Pokemon Dị Điểm

Ma Thần Máu
Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
Bạn Người Yêu Bất Ổn
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Tinh Tế Làm Ruộng: Nam Chủ Ốm Yếu Dựa Vào Tiền Gian Nan Cầu Sinh
Lạn Kha Kì Duyên

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La
Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
Nam Chính Cầm Nhầm Kịch Bản Trà Xanh
Mỹ Nhân Sao Chổi

Cuồng Huyết Thiên Ma
Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt