Tất cả

Truyện Tiểu Thuyết

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận
Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!
Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi
Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê
Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm
Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta
Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười
Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con
Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?
Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế
Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường
Ánh Trăng Ở Trong Ngực

Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!
Nghịch Hành

Không Được Vãng Sinh
Hẹn Ước Cõi Âm
Lắng Nghe Từng Hơi Thở Của Anh
Cùng Mối Tình Đầu Kết Hôn
Ngàn Đảo Ngàn Tìm

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan
Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!