Tất cả
Lưu 2 Quỷ

Bạn đang đọc truyện Lưu 2 Quỷ của tác giả Tô Du Bính. Nếu buộc phải kể ra chỗ nào khiến A Bảo cảm thấy đó là khuyết điểm, thì chắc chỉ đành nói anh ấy quá có trách nhiệm, tận tâm tận lực theo sát quá trình học tập của các đệ tử, đồ tôn, luôn luôn sát sao đốc thúc, thái độ nghiêm cẩn!

Tại sao nói nó là khuyết điểm á???

E hèmmm...

Vì đồ tôn bất hạnh kia lại chính là A Bảo!

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm Thánh Viện hay U Linh Tửu Điếm của cùng tác giả.

Bình luận truyện