Tất cả

Truyện Đam Mỹ

Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Đúng Thời Điểm

Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
Làm Tiểu Địa Chủ Đi
Thực Hành Yêu Đương

Nông Trường Lưng Chừng Núi
Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp
Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay
[Huấn Văn] Thư Sinh

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!
Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về
Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát
Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Tinh Tế Ngụy Dự Ngôn Sư
Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt
[Kha Hạo] Phi Thường Quy Hoàn Mỹ
Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử
Trí Hoán Hung Đồ

Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Sổ Bệnh Án

[HP] Người Thủ Hộ

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh
Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Nam Nhân Gả Cho Bạo Quân