Tất cả

Truyện Lịch Sử

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử
Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Lý Triều Bá Đạo Phò Mã
Hoàng Ngư Huệ

Phượng Nguyệt Vô Biên
Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày
Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta
Đông A Nông Sự
12 Nữ Thần

Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Đại Ngụy Cung Đình

Hào Khí Đông A

Quán Cơm Đêm Khuya

Phù Sinh Nhược Mộng

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Ta Là Chính Thê Của Chàng

Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo
Cửu Trọng Tử
Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên
Đại Tùy Quốc Sư

Mạt Thế Giả Tưởng
Mị Công Tử