Tất cả

Truyện Sủng

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn
Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây
Liếm Mật

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người
Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Tiểu Dương Đà

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê
Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
[Xuyên Nhanh] Làm Vai Ác Có Người Kế Tục Đi
Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ
Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
[Bảo Liên Đăng] Bắt Nạt Được Ta
Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss
Mưu Đồ Dụ Dỗ

Omega Nàng Là Tiểu Người Câm

Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

Siêu Túng Ảnh Hậu Là Thiên Sư
Cầu Xin Nam Thần Cạo Trọc
Nơi Này Không Có Xúc Tua
Cậu Thật Đáng Yêu

Cành Hồng Năm Ấy
Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân