Tất cả

Truyện Cung Đấu

Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Đích Phi Sách

Trưởng Công Chúa

Sớm Chiều

Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu
Thiên Mệnh Chi Lăng
Sủng Thê Như Mệnh

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người
Tiểu Thê Bảo

Thanh Cung Sủng Phi

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Cung Lược

Hoàng Cung Giả Đương Sự
Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Thứ Tử Quy Lai

Trọng Sinh Chi Cùng Quân
Bổn Vương Muốn Tạo Phản
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Hoàng Đế
Quận Vương Phi Phúc Hắc

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Thái Hậu