Tất cả
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Không thể tránh được thì phải đối diện cùng nó thôi, hắn chính là không phải một kẻ dễ dàng trốn chạy, nhưng nếu không trốn chạy thì người của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tránh được một lúc không thể nào tránh được cả đời, cho dù Y Hầu có đuổi giết cũng một mình hắn chịu, sau khi giải quyết được những người xung quanh, hắn sẽ phải đối diện với sự thật đó, cùng với Y Hầu một trận ác chiến. Liệu hắn sẽ chiến thắng Y Hầu? Tại sao giữa hai người họ lại có những xung đột không có điểm dừng đến như thế?


Truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc là hệ liệt thứ hai của bộ Hi Nháo Giang Hồ của tác giả Tô Du Bính câu chuyện được tiếp nối sau hủ mộc. Xoay quanh giáo chủ Minh Tôn và Tuyết Y Hầu. Khi nghe tin hắn dẫn người lên diệt trừ ma giáo thì Minh Tôn đã cho người đi nơi khác lẫn trốn. Tránh được một kiếp đổ máu, nhưng Y Hầu quyết đuổi giết cho bằng được. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà Y Hầu lại đuổi giết như vậy mời các bạn theo dõi.

Danh sách chương truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 1: Bối bạn hữu lý [1] Chương 2: Bối bạn hữu lý [2] Chương 3: Bối bạn hữu lý [3] Chương 4: Hoạn nạn hữu lý [1] Chương 5: Hoạn nạn hữu lý [2] Chương 6: Hoạn nạn hữu lý [3] Chương 7: Sủng tín hữu lý [1] Chương 8: Sủng tín hữu lý [2] Chương 9: Sủng tín hữu lý [3] Chương 10: Ái muội hữu lý [1] Chương 11: Ái muội hữu lý [2] Chương 12: Ái muội hữu lý [3] Chương 13: Phác sóc hữu lý [1] Chương 14: Phác sóc hữu lý [2] Chương 15: Phác sóc hữu lý [3] Chương 16: Phản thủy hữu lý [1] Chương 17: Phản thủy hữu lý [2] Chương 18: Phản thủy hữu lý [3] Chương 19: Viện thủ hữu lý [1] Chương 20: Viện thủ hữu lý [2] Chương 21: Viện thủ hữu lý [3] Chương 22: Tác tệ hữu lý [1] Chương 23: Tác tệ hữu lý [2] Chương 24: Tác tệ hữu lý [3] Chương 25: Mưu phản hữu lý [1] Chương 26: Mưu phản hữu lý [2] Chương 27: Mưu phản hữu lý [3] Chương 28: Tứ hôn hữu lý [1] Chương 29: Tứ hôn hữu lý [2] Chương 30: Tứ hôn hữu lý [3] Chương 31: Kiều thiên* hữu lý [1] Chương 32: Kiều thiên* hữu lý [2] Chương 33: Kiều thiên* hữu lý [3] Chương 34: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [1] Chương 35: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [2] Chương 36: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [3] Chương 37: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [4] Chương 38: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [5]

Bình luận truyện