Tất cả

Truyện Dị Năng

Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)
Nam Việt Đế Vương

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế
Trở Về Từ Thế Giới Thần Ma
Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi
Quái Vật Nữ Vương
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này
Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu
Tiểu Tang Thi Nuôi Trong Nhà Lão Đại
Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Độc Vũ Việt Tinh
Mỹ Nhân Sao Chổi

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói
Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam
Sổ Ước Luân Hồi

Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh
Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts
Hành Trình Của D

Hệ Thống Huyết Tộc
Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời