Tất cả
Thoại Hồ

Lần đầu tiên gặp gỡ đó là khi Bạch Lê gặp phải thiên kiếp, lại được một thư sinh vô tình che chắn cho, từ đấy liền một lòng một dạ muốn thú y về của, nhưng cuối cùng hắn lại muộn một bước, người kia vậy mà đã được đặt hôn ước cùng một cô nương khác, bởi trọng tình trọng nghĩa vậy nên thư sinh không thể cùng hắn kết tóc se tơ. Y sau này thi đỗ bảng vàng, đạt được trạng nguyên, tài năng rất được vua đương thời thưởng thức vậy nên mới quyết gả con gái cho y, chỉ là y đã có người chờ đợi ở nhà thế nên kiên quyết kháng chỉ, cuối cùng lại thành một phu hai phụ, hòa thuận sống bên nhau trọn đời. Nhưng y nào đâu biết, y chẳng hề nợ bất cứ ai, lại phụ bạc tình cảm của một hồ li luôn luôn kề cạnh.


Vì những lời nói trước khi thư sinh thực sự ra đi mà Bạch Lê hao tổn hết tâm tư để mà tìm chuyển sinh của y, nhưng bởi hắn là yêu, không phải thần tiên vậy nên nếu như muốn tìm được một người, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, cứ mỗi một kiếp của y, hắn phải đánh đổi bằng một chiếc đuôi, lần lượt trải qua chín kiếp vậy mà hắn vẫn luôn chậm một bước, chưa bao giờ có thể cùng y sóng vai. Trời trao cho hắn một cơ hội để làm lại, hắn ban đầu là giật mình, sau này lại thành vui sướng, chín kiếp trước không cách nào đến kịp, kiếp này nhất định phải mang được y về nhà.

Bình luận truyện