Thế Nào Là Hiền ThêFULL

Thế Nào Là Hiền Thê full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Đọc từ đầu

Vì nàng là hiền thê nên đã phải nhẫn nhịn, nhịn biểu muội cả hắn, nhịn tiểu thiếp của hắn, nhịn lão nương của hắn?

Vì cái gì ngươi được sống khoát hoạt sung sướng lại bắt ta không thể sống vui vẻ sảng khoái?

Lẽ nào ông trởi cho ta xuyên không chính là để học tam tòng - tứ đức(1) hay sao?

Nếu như phải sống trong uất ức, chẳng bằng để người ta có thể chết đi một cách vui vẻ.

(1)Tam tòng: Tại gia tòng phụ - Xuất giá tòng phu - Phu tử tòng tử

Tứ đức: Công - dung - ngôn - hạnh

***

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương