Tất cả
Thục Nữ Dụ Phu
Nàng là tiểu thư gia giáo có tiếng là hiền lành, thục nữ, xinh đẹp, nết na, lại thông minh sắc sảo, ai ai cũng phải yêu mến và kính nể một phần. Nàng muốn, mai kia mà thành thê, thì phải là người nàng yêu và người đó cũng phải yêu nàng, còn về địa vị, việc đó thì cha mẹ nàng chắc chắn phải bắt buộc có gia thế cao! Nhưng gần đây, vì thánh chỉ ép cưới của hoàng thượng, mà nàng phải lên xe hoa làm thiếp của một người đàn ông xa lạ.


Nghĩ đến việc nằm chung một người xa lạ, ăn cơm chung cùng một người xa lạ, sinh con cho một người xa lạ, thân thiết cho một người xa lạ.... nghĩ đến đó thôi là nàng đã sởn gai ốc lên rồi. Nghĩ đến chuyện mình là con nhà gia giáo, ngoan hiền, nhu mì, thì không nên lấy càn làm bậy. Nàng cũng không thể chạy khỏi cái đám cưới ấy, nàng cũng không thể trèo tường bỏ trốn. Như vậy chỉ có hoạ chứ không có lộc, lại đem rước hậu hoạ và tai tiếng cho gia đình nhà mình thì chết với mẫu thân và phụ thân.


Cho nên, nàng đành yên vị sống với người đàn ông ấy, dù sao cũng đã đến tuổi lấy chồng, mà người đàn ông này lại có địa vị vô cùng lớn, vì thế hoàng thượng mới mai mối cho nàng, để nàng không để mất người chồng này. Không những thế, hắn ta lại yêu chiều và cưng sủng nàng, khiến nàng đã ngoan lại phải ngoan hơn.

Danh sách chương truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 1-1: Thánh chỉ đến Cao gia Chương 1-2: Thánh chỉ đến Cao gia 2 Chương 2: Đến đế đô Chương 3: Đại lễ xuất khuê [1] Chương 4: Động phòng với người xa lạ Chương 5: Vào đường lạy cữu cô Chương 6: Cùng giường không cùng gối Chương 7: Tiếng lòng xao động Chương 8: Dụ phu kế thứ nhất Chương 9: Dụ phu kế thứ hai Chương 10: Dụ phu kế thứ ba Chương 11: Dụ phu kế thứ tư Chương 12: Dụ phu kế thứ năm Chương 13: Dụ phu kế thứ sáu Chương 14: Dụ phu kế thứ bảy Chương 15: Dụ phu kế thứ tám Chương 16: Dụ phu kế thứ chín Chương 17: Dụ phu kế thứ mười Chương 18: Dụ phu kế thứ mười một Chương 19: Dụ phu kế thứ mười hai Chương 20: Dụ phu kế thứ mười ba Chương 21: Dụ phu kế thứ mười bốn Chương 22: Dụ phu kế thứ mười lăm Chương 23: Dụ phu kế thứ mười sáu Chương 24: Dụ phu kế thứ mười bảy Chương 25: Dụ phu kế thứ mười tám Chương 26: Dụ phu kế thứ mười chín Chương 27: Dụ phu kế thứ hai mươi Chương 28: Dụ phu kế thứ hai mươi mốt Chương 29: Dụ phu kế thứ hai mươi hai Chương 30: Dụ phu kế thứ hai mươi ba Chương 31: Dụ phu kế thứ hai mươi bốn Chương 32: Dụ phu kế thứ hai mươi lăm Chương 33: Dụ phu kế thứ hai mươi sáu Chương 34: Dụ phu kế thứ hai mươi bảy Chương 35: Dụ phu kế thứ hai mươi tám Chương 36: Dụ phu kế thứ hai mươi chín Chương 37: Dụ phu kế thứ ba mươi Chương 38: Dụ phu kế thứ ba mươi mốt Chương 39: Dụ phu kế thứ ba mươi hai Chương 40: Dụ phu kế thứ ba mươi ba Chương 41: Dụ phu kế thứ ba mươi bốn Chương 42: Dụ phu kế thứ ba mươi lăm Chương 43: Dụ phu kế thứ ba mươi sáu Chương 44: Sủng thê cách thứ nhất Chương 45: Sủng thê cách thứ hai Chương 46: Sủng thê cách thứ ba Chương 47: Sủng thê cách thứ tư Chương 48: Sủng thê cách thứ năm Chương 49: Sủng thê cách thứ sáu

Bình luận truyện