Tất cả
Tiên Ấn

Con đường tu tiên có đi mà không lối quay lại, thần quỷ khóc cười. Bắt đầu từ nửa cuốn sách phù đạo tàn khuyến dẫn đến bao nhiêu sóng gió kinh thiên động địa. Trong lòng chứa chính khí, vạn cổ tụ kim đan. Hồng muốn quên là quên sao? Chỉ hướng tới thiên ngoại thiên!Bạch Mộc Trần, một kẻ tu tiên vì báo thù cho thầy mà cùng đồng quy vu tận, cùng cừu nhân độ thiên kiếp vô cùng khủng bố, vậy mà rốt cuộc trở thành Tán tiên. Nhưng mà, vận mệnh Tán tiên nhất định bi ai, ngàn năm đại kiếp nạn, bị tiên giới nô dịch, không có tương lai... Không lấy cường đại mà kiêu ngạo, không vì nhỏ yếu mà tự ti, sinh mệnh hèn mọn thế nào đi nữa đều có quyền lợi theo đuổi lý tưởng. Vì thế Bạch Mộc Trần lấy phù đạo làm căn cơ, sáng tạo ra phương pháp tu luyện độc đáo "Tiên Ấn" cho Tán tiên, do đó khai sáng một cái kỷ nguyên Tán tiên hoàn toàn mới.


Tiên Ấn là bộ tiểu thuyết thứ hai của Tử Mộc, cách hành văn cùng tình tiết đều có tiến bộ rất lớn, hy vọng mọi người có thể thích truyện như từng yêu thích "Thương Thiên". Nếu ai từng yêu thích "Thương Thiên" thì không thể bỏ qua tác phẩm này.

Danh sách chương truyện Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 1-1: Tự chương Quyển 1 - Chương 1-2: Tiên Môn Thịnh Điển Quyển 1 - Chương 2: Thiên Kiếp Quyển 1 - Chương 3: Tán Tiên Quyển 1 - Chương 4: Nô ấn Quyển 1 - Chương 5: Thiên Uyên sơn mạch Quyển 1 - Chương 6: Tiên Nô quáng trường Quyển 1 - Chương 7: Quy củ Quyển 1 - Chương 8: Tính mạng rẻ như bèo Quyển 1 - Chương 9: Nô Thị Quyển 1 - Chương 10: Tàn thư tập Quyển 1 - Chương 11: Cảm ngộ từ trong sách Quyển 1 - Chương 12: Đạo tàng Quyển 1 - Chương 13: Bí mật của Bạch Mộc Trần Quyển 1 - Chương 14: Tiên đạo ngũ nghệ Quyển 1 - Chương 15: Tiên phù bậc 1 Quyển 1 - Chương 16: Ba kẻ chạy trốn Quyển 1 - Chương 17: Sức mạnh của phù đạo Quyển 1 - Chương 18: Vu hãm Quyển 1 - Chương 19: Nhẫn cùng nhục Quyển 1 - Chương 20: Tôn nghiêm Quyển 1 - Chương 21: Thiêu đốt linh hồn Quyển 1 - Chương 22: Tiên thuật thông linh Quyển 1 - Chương 23: Miếng ngọc thần bí Quyển 1 - Chương 24: Tiên chủng Quyển 1 - Chương 25: Người tới từ Thượng Giới Quyển 1 - Chương 26: Vân Tố Quyển 1 - Chương 27: Biển học vô bờ Quyển 1 - Chương 28: Chí nguyện Tán Tiên Quyển 1 - Chương 29: Trí tuệ kết tinh Quyển 1 - Chương 30: Mai danh ẩn tích Quyển 1 - Chương 31: Mua số lượng lớn Quyển 1 - Chương 32: Tin tức Quyển 1 - Chương 33: Ấn Phù Mới Quyển 1 - Chương 34: Gặp Lại Cừu Nhân Quyển 1 - Chương 35: Thiếu niên áo tím Quyển 1 - Chương 36: Nguy hiểm đáng sợ (hung hiểm) Quyển 1 - Chương 37: Bạo liệt thuật Quyển 1 - Chương 38: Thuật chồng chất phù (Điệp phù chi thuật) Quyển 1 - Chương 39: Nổ như sấm động Quyển 1 - Chương 40: Đạo Huyền môn đồ Quyển 1 - Chương 41: Cưỡng chế lục soát Quyển 1 - Chương 42: Lá mặt lá trái Quyển 1 - Chương 43: Sứ giả đến từ Tử Tiêu Cung Quyển 1 - Chương 44: Quay lại nghề cũ Quyển 1 - Chương 45: Yếu đuối và dũng cảm Quyển 1 - Chương 46: Sự giác ngộ của kẻ mạnh Quyển 1 - Chương 47: Phù ấn Tụ Linh Quyển 1 - Chương 48: Thiên triệu (1) Quyển 1 - Chương 49: Thiên triệu (2)

Bình luận truyện