Tất cả
Bất Diệt Thánh Linh

Bất Diệt Thánh Linh là tựa truyện được coi như thổi hồn cho dòng truyện tiên hiệp, mở ra những câu chuyện hứa hẹn sẽ khiến nhiều độc giả say mê.


Thánh linh chi hồn, tiên đạo luyện thần. Muốn được trường sinh, phải lên Thiên Môn (cổng trời). Đó là một thế giới không ai biết, mặt đất vô tận bị ngăn cách bởi bốn phương rãnh trời. Tiên đạo là tồn tại tối cao, nhưng muốn tu được Tiên đạo phải đi tới Thiên Môn, giác tỉnh thiên phú. Thiếu niên Vân Phàm độc hành vạn dặm đi tới miếu Khổng Tử. Hắn không biết mình có đi tới được Thiên Môn không. Hắn chỉ biết không có ý chí kiên cường, không có tín niệm vượt qua muôn lần chết thì sao cầu được Trường Sinh Đại Đạo?Ta vốn người cõi hồng trần, tu tiên không phải vì phong thần. Ta mong được trường sinh chỉ là để làm ngôi sao chiếu sáng. Thế nào là Thánh linh? Thiên địa vạn vật là sinh linh, siêu phàm nhập thánh chính là Thánh linh! Liệu Vân Phàm có tìm được miếu Khổng Tử, có vượt qua được Thiên Môn để thỏa mãn quyết tâm của mình?? Mời độc giả theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện Bất Diệt Thánh Linh.

Danh sách chương truyện Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 1 - Chương 1: Thiếu niên Vân Phàm Quyển 1 - Chương 2: Chuẩn bị đi xa Quyển 1 - Chương 3: Vạn lý độc hành Quyển 1 - Chương 4: Tiên Linh Sư Quyển 1 - Chương 5: Bên dưới bầu trời sao Quyển 1 - Chương 6: Ngộ Quyền Quyển 1 - Chương 7: Nói về Võ đạo Quyển 1 - Chương 8: Nam Hoa Quận Thành Quyển 1 - Chương 9: Túy Tiên Lâu Quyển 1 - Chương 10: Thú Loạn Quyển 1 - Chương 11: Người Tới Từ Thánh Địa Quyển 1 - Chương 12: Thiên Phú Song Sinh Quyển 1 - Chương 13: Bình Phục Quyển 1 - Chương 14: Thánh Miếu Quyển 1 - Chương 15: Thiển thiển vô y (Cô đơn không nơi nương tựa) Quyển 1 - Chương 16: Đăng thiên chi môn Quyển 1 - Chương 17: Thiên phú thần lực Quyển 1 - Chương 18: Nói về đạo Quyển 1 - Chương 19: Trấn bi chi linh Quyển 1 - Chương 20: Trăm năm cô độc Quyển 1 - Chương 21: Khai thiên chi mang Quyển 1 - Chương 22: Thiên phú Quang Minh Quyển 1 - Chương 23: Tàng Kinh các Quyển 1 - Chương 24: Tiên pháp « Cửu Khổ » Quyển 1 - Chương 25: Võ đạo cấm điển Quyển 1 - Chương 26: Hỏa Vân Quyển 1 - Chương 27: Bách Hoa lâu Quyển 1 - Chương 28: Cầu học lệnh Quyển 1 - Chương 29: Khuyên bảo Quyển 1 - Chương 30: Đại Diệt Thần Văn Quyển 1 - Chương 31: Thần hồn khắc độ Quyển 1 - Chương 32: Tiên thiên thần hồn Quyển 1 - Chương 33: Lời mời Quyển 1 - Chương 34: Thiếu soái biên quân Quyển 1 - Chương 35: Quyền trọng như sơn Quyển 1 - Chương 36: Tâm địa độc ác Quyển 1 - Chương 37: Cơn giận nghịch lân Quyển 1 - Chương 38: Tuyệt thế phong mang Quyển 2 - Chương 1: Chiến ca Quyển 2 - Chương 2: Sơn phỉ Quyển 2 - Chương 3: Tâm kết Quyển 2 - Chương 4: Khổ chi ngộ Quyển 2 - Chương 5: Ý nghĩ khác thường Quyển 2 - Chương 6: Đại đầu lĩnh Quyển 2 - Chương 7: Chín cái phù văn Quyển 2 - Chương 8: Sát thân bồ đề tâm Quyển 2 - Chương 9: Mai táng chính mình Quyển 2 - Chương 10: Hỏa Vân tiến giai Quyển 2 - Chương 11: Giết người không chớp mắt Quyển 2 - Chương 12: Huyết ấn

Bình luận truyện