Thông tin truyện

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần của tác giả Phong Thanh Dương. Mèo đen của hắn lấy lôi đình luyện hóa vạn giới 'Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma'. Liền ngay cả gián của nhà hắn, đều là nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân 'Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú' . . . Từ đó, hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân Vạn Cổ đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận Thần Vực. Vạn vật sinh linh, Chư Thiên Thần Ma, liền bò kéo lăn, buồn bã hô run!


Nếu yêu thích truyện huyền huyễn, bạn có thể đọc thêm Tu La Thiên Đế hay Sổ Ước Luân Hồi.

Danh sách chương

Bình luận truyện