Tất cả
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Một người là nữ nhân yêu tiền như mạng, nữ phẫn nam giả trang thành thái giám, cùng hắn xưng huynh gọi đệ.  Một người mang bệnh cực kỳ đa nghi, kỳ thật là một hoàng đế cô đơn, chỉ muốn tìm một người có thể cùng hắn chuyện trò, ngắm trăng. Hoàng cung, canh ba, thời điểm Hoàng đế dùng ngọ thiện, một người là chủ tử cùng nô tài không phân rõ ràng là ngây ngốc hay ngu ngốc

"Hắn" còn cảm thấy thật sự là đã kết giao được một hảo huynh đệ là tiểu sai*của phòng ngự trù. Có người huynh đệ như vậy, "hắn" có thể ỷ lại được ăn ngon rồi còn có thể tố khổ, còn có thể bức… Ách, khuyên đối phương đưa phí bảo hộ. Tuy rằng lần trước, có lần trước mặt "hắn" nói xấu Hoàng đế khiến cho mặt của người nào đó có điểm thối… Nhưng xét trên tổng thể mà nói, tên "tiểu đệ" kia  thật sự rất tốt ! Trừ bỏ, gần đây có chút vấn đề nhỏ. Hắn càng ngày càng thường xuyên đối với "hắn" thân ái mà ôm một cái, làm cho "hắn"  thực hoài nghi hắn … đoạn tụ chi phích! Mời các bạn cùng theo dõi những chuyển biến tiếp theo.

Bình luận truyện