Tất cả
Cô Gái Đồ Long

Trên đời này, người ta vì giấc mộng của mình, điều gì cũng có thể làm được. Cho dù là như thế nào, khó khăn ra sao hay là sử dụng thủ đoạn gì, tất cả đều là có mục đích hết. Người ta cần bảo kiếm để làm rất nhiều việc, trả thù, thống lĩnh thiên hạ, cho dù mục đích là gì, cả bạch đạo lẫn hắc đạo cũng đều có thể điên cuồng lên được. Hiệu quả của nó, thật là có đủ khả năng để khiến cho người ta mở rộng tầm mắt! Cho dù là như thế, nhưng giang hồ cũng là người của cùng một quốc gia, đứng trước nguy cơ đất nước bị đe dọa như thế, vì cớ gì lại không thèm bận tâm tới? Chỉ lo tranh đoạt, đất nước khó giữ.


Ý nghĩa của hai thanh bảo kiếm này là gì? Tại sao nó lại có thể ẩn chứa sức mạnh phi thường đến như vậy? Khó trách được, ai ai đối với nó cũng đều là điên cuồng muốn chiếm đoạt. Nhưng cho dù thế nào, trên thế giới này cũng chỉ tồn tại có hai thanh bảo kiếm, cũng chỉ có hai người mới có thể làm chủ được. Chính vì thế, nơi này diễn ra một màn chém giết, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ cả giang sơn. Đất nước, tất cả đều chìm trong hỗn loạn khó phân giải.

Bình luận truyện