Nhất Niệm Vĩnh HằngFULL

Nhất Niệm Vĩnh Hằng full

Tác giả: Nhĩ Căn
Đọc từ đầu

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

10.0

2 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương