Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh TriềuFULL

Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều full

Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm
Đọc từ đầu

Nữ chính:

Đọc sách uyên bác, không đủ chiều sâu.

Tiềm năng vô cùng, tính trơ mạnh mẽ.

Thanh thuỷ văn, một nửa là hư cấu, cho nên nữ chính không phải là nhân vật có thật trong lịch sử, chỉ là tưởng tượng. Tứ Tứ vẫn là Tứ Tứ kia, sẽ không chuyên sủng một nữ nhân. Nữ chính vẫn là nữ chính, yêu nhất bản thân, sẽ không để một người nam nhân ngăn trở bầu trời của chính mình.

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương