Bạn ChanhFULL

Bạn Chanh full

Tác giả: Giá Oản Chúc
Đọc từ đầu

Hứa Huệ Chanh yêu một người đàn ông. Hoặc, không thể gọi là “một người”. Bởi vì cô yêu, chỉ là một nhân cách khác mà bản thể đã phân liệt ra mà thôi.

Giải thích tên truyện:

_ Chanh (hoặc Tranh) [橙]: Tên của nữ chính.

_ Bạn [绊]: có nghĩa là “trượt chân, lỡ lầm”.

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương