Tất cả

TAG: truyện ngược tâm hiện đại

Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
Người Trước Mắt
Khi Ông Trùm Hắc Đạo Biết Yêu
Từng Chút Một Yêu Thương Em

Hẹn Anh Một Giấc Mộng
Cô Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt
Ôm Chặt Em, Giam Cầm Em
Nhật Xuất Đông Phương

Lạc Tích

Tình Yêu Của Chúng Ta
Người Cũ Em Còn Yêu

Tình Địch Luôn Trêu Tôi
Vị Chanh Bạc Hà

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
 Cuồng Thú - Ngôn Tình
 Cha Và Con Gái Tình Thâm
 Sắc Lam Vẫn Đục

 Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên