Thông tin truyện

Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu của tác giả Thiên Phi. Vì muốn tích lũy thêm công đức để thuận lợi hóa thành nhân loại, Tô Đoạn và hệ thống xuyên qua rất nhiều thế giới, cũng đi chữa bệnh cho vô số người.


Tô Đoạn (lấy hồ sơ bệnh án ra): "Bệnh gì?"


Người bệnh: "Bệnh yêu em."


Tô Đoạn: "..."


Ok, bệnh tâm thần.


Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Hoa Hướng Dương hay Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn.

Bình luận truyện