Tất cả

TAG: đam mỹ np h nặng

Huyết Sắc

Hắc Sắc Dục Niệm

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

Tửu Sắc Tham Bôi

Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt
Dạ Sắc Biên Duyên

Vân Sắc

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Sắc Lang Phụ Thân
Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Đào Sắc Hãm Tỉnh
Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Câu Lạc Bộ Sắc Lang
Hoàng Hôn Huyết Sắc

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)
Xuất Hiệp Sắc Nam