Tất cả
Nga Mi Kiếm Khách

Dạ Tri Thù Sách Siêu là tên đạo tặc lợi hại nhất võ lâm đương đại, gã đã đánh cướp gần trăm vụ, giết sáu chục người, lấy đi hàng chục vạn lượng vàng. Mười năm nay thủ cấp của gã đã dần dần được triều đình nâng giá từ một trăm lượng lên đến ba ngàn lượng bạc. Sách Siêu được các hảo hán trong giang hồ kính trọng và thán phục, xem gã như một tay hiệp khách, chứ chẳng phải cường đạo, bởi vì nạn nhân của họ Sách là những tay cường hào ác bá, tham quan ô lại, và cứ sau mỗi vụ án là dân nghèo ở vùng ấy lại phát hiện vàng bạc rơi trong nhà mình. Còn bản thân Dạ Tri Thù thì lại như rồng thiên ẩn trong mây, chẳng hề để lại dấu vết nào, sai nha bộ đầu ở các tỉnh của Trung Nguyên, truy tầm Sách Siêu vài năm nhưng chỉ hoài công ! Nhưng có một người bám theo dấu vết của Sách Siêu là Kim Nhãn Điêu Sở Quyền, Tổng Bộ Đầu phủ Quảng Đông. Sở Quyền là tục gia đệ tử của phái Nga Mi, kiếm pháp khinh công được xếp vào hàng ngũ những người giỏi nhất võ lâm đương đại, lão lại thiên về nghề phá án, truy tung, mắt sắc như chim ưng, chỉ nhìn cũng biết ngay gian, nên mới có danh hiệu Kim Nhãn Điêu. Trên đường áp tải Sách Siêu về phủ Quảng Đông, Sở Quyền có ghé thăm người em trai ruột tên là Sở Quân, không ngờ bào đệ của ông bị thảm tử bởi chiếc lông Khổng tước, gia đình tan nát, chỉ để lại đứa con thơ mới vừa tròn một tuổi ... Ai là người gây ra án mạng này? Nguyên nhân ra sao? Xin quý độc giả theo dõi tiếp...

Danh sách chương truyện Nga Mi Kiếm Khách

Chương 1: Tuyết hạ truy cường đạo - Sơn thượng kết chi lan Chương 2: Lâu thượng điệt di nan thuyết ái - Dạ trung sát địch kiến cừu nhân Chương 3: Lễ Giang cứu mỹ nhân - Ô Thủy phùng sư phụ Chương 4: Tửu điếm chiêu nghĩa tử - Sơn thượng đả Phán quan Chương 5: Lộ bán phùng Khổng Tước - Dạ thâm thượng Vu Sơn Chương 6: Giang Lăng đào phản tặc - Hồi gia đắc lương duyên Chương 7: Nghĩa huynh nghĩa muội giang tương hội - Thiếu Thất cô nhi kiến mẫu thân Chương 8: Nam Dương tường cố sự - Bặc Sơn cứu Tỳ Bà Chương 9: Nam Dương tường cố sự - Bặc Sơn cứu Tỳ Bà Chương 10: Tuyệt xứ phùng Tam Sắc - Thất Tinh tầm kim nhân Chương 11: Sách Khê kiều thượng Hồ Ly hiện - Quân Sơn hào kiệt đả tà ma Chương 12: Hà Tây đại hạn phùng Cam Vũ - Vạn lý cầu sinh lộ ngộ Tứ ma Chương 13: Hà Tây đại hạn phùng Cam Vũ - Vạn lý cầu sinh lộ ngộ Tứ ma Chương 14: Tri Thù khả thực nhân nam tử - Hứa địa Bàng Quân mệnh bất toàn Chương 15: Tri Thù khả thực nhân nam tử - Hứa địa Bàng Quân mệnh bất toàn Chương 16: Lạc Dương tuyết hạ Phi Đao xuất - Đông Hải kỳ nhân lâu thượng bôn Chương 17: Xuân khai Bắc khứ tầm thân mẫu - Nguyệt hạ uyên ương đáo cửu tuyền Chương 18: Xuân khai Bắc khứ tầm thân mẫu - Nguyệt hạ uyên ương đáo cửu tuyền Chương 19: Khổng Tước dĩ vong Ô Thước hiện - Lan Sơn hào kiệt khấp ân sư Chương 20: Thược Dược hoa khai Minh chủ hội - Thùy tri xú nữ thị Hồ Ly Chương 21: Thược Dược hoa khai Minh chủ hội - Thùy tri xú nữ thị Hồ Ly Chương 22: Thiên hạ hữu Tàn Vương - Võ lâm mai Ô Thước Chương 23: Thiên hạ hữu Tàn Vương - Võ lâm mai Ô Thước Chương 24: Bồng Lai thăng đoạn nhân trường đoạn - Đế địa tường minh Hồng thị oan Chương 25: Họa phúc đồng lai uyên để hữu - Tung Sơn mao quỷ khiếp quần ma

Bình luận truyện