Thông tin truyện

Sơn Quỷ

Truyện Sơn Quỷ thuộc thể loại kiếm hiệp với nội dung chủ đạo kể về nam nhân vật chính là người có khí công cũng như võ công rất cao cường. Một mình có thể địch thủ hơn mười người là chuyện bình thường!Nhưng cũng có một sự khác biệt là họ Trầm có một quy củ rất lạ là nếu Thiên Toàn mất đi, thì đời con của ông, nếu là trưởng nam, được quyền kế nghiệp môn chủ, nhưng con thứ thì không được. Điều lệ này giống như cách truyền ngôi của Vua trong các triều đại của Trung Hoa.


Người sáng lập Bắc Đẩu Môn là Bắc Đẩu Thư Sinh Trầm Thiên Khu, thân phụ của Thiên Toàn. Đó là việc dùng tên bảy vì sao trong chòm sao Bắc Đẩu để đặt tên cho trưởng nam. Người này sẽ kế nghiệp làm môn chủ, còn con thứ thì lại không được tham gia vào trật tự thiên hạ. Do đó, bào đệ của Trầm Thiên Toàn lại có tên là Trầm Hạo Liệt, giữ chức Phó Môn Chủ. Con của Hạo Liệt sau này cũng chỉ suốt đời làm phó, trừ khi Thiên Toàn không có con trai. vì vậy thảm kịch đã bắt đầu từ đây!!!

Danh sách chương

Bình luận truyện