Tất cả
Xuyên Nhanh Công Lược

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh Công Lược của tác giả Điền Long Long. Mễ Lạc Tranh tỉnh dậy từ trên chiếc giường đệm cũ kĩ,dường như vẫn còn mơ màng liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

Phải rồi,cậu đây là đang làm nhiệm vụ hệ thống giao cho mà.

Kể ra cũng số khổ thiệt,vừa tốt nghiệp chưa kịp bước lên đỉnh vinh quang thì trượt xà phòng mà chết.

[Đinh...chuẩn bí tiếp nhận kí ức nguyên chủ và nội dung thế giới]

Tức thì một cơn đau buốt liền truyền vào não cậu,từng dòng kí ức và hình ảnh xa lạ cứ thế hiện hữu.

Nguyên thân tên Thẩm Hào Nguyệt,là một bình hoa vô dụng điển hình của giới giải trí.
Cũng như cậu vừa tốt nghiệp ra ngoài dạo thì tình cờ gặp được người đại diện của Gia Thành, một công ty giải trí hàng đầu trong nước. Do có vẻ ngoài tốt liền thuận lợi kí hợp đồng, nhưng khi đi đóng phim thì mới phát hiện ra bản thân vô dụng.

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Bạc Vụ hoặc Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình.

TAGs
đam mỹ xuyên không trọng sinh

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 1: Bình hoa vô dụng của Showbiz (1) Chương 2: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (2) Chương 3: Bình Hoa Vô Dụng của Showbiz (3) Chương 4: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (4) Chương 5: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (5) Chương 6: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (6) Chương 7: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (7) Chương 8: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (8) Chương 9: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (9) Chương 10: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (10) Chương 11: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (11) Chương 12: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (12) Chương 13: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (13) Chương 14: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (14) Chương 15: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (15) Chương 16: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (16) Chương 17: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (17) Chương 18: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (18) Chương 19: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (19) Chương 20: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (20) Chương 21: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (21) Chương 22: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (22) Chương 23: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (23) Chương 24: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (24) Chương 25: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (25) Chương 26: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (END) Chương 27: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (1) Chương 28: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (2) Chương 29: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (3 BỊ LỖI) Chương 30: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (4) Chương 31: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (5) Chương 32: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (6) Chương 33: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (7) Chương 34: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (8) Chương 35: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (9) Chương 36: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (10+11) Chương 37: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (12) Chương 38: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (13) Chương 39: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (14) Chương 40: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (15) Chương 41: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (16) Chương 42: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (17) Chương 43: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (18) Chương 44: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma (19) Chương 45: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (20) Chương 46: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (21) Chương 47: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (22) Chương 48: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (23) Chương 49: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (24) Chương 50: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (25)

Bình luận truyện