Tất cả
Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
Tướng quân sau khi thắng trận một lần nữa liền hồi kinh thuật chức. Gần vào cổng thành thì trông thấy thái giám X đang đứng ngay bên cạnh nghênh đón hắn, bảo rằng Hoàng thượng đang chờ đợi tại cung yến, thỉnh toàn bộ hạ thần gồm cả Tướng quân tiếp phong, tướng quân cần phải trực tiếp đi cùng gã vì bệ hạ có thưởng cho hắn.


Tướng quân người này rất buồn bực khi người khác giới thiệu đối tượng cho hắn, trước kia có rất nhiều quan viên ám chỉ với hắn rằng nhà mình có một đứa con gái liền bị Tướng quân thẳng thắn cự tuyệt, khiến gia đình người ta không còn mặt mũi, dần dà cũng không còn ai nhắc lại. Mọi người cũng đã nghiên cứu qua, vì sao cái vị trai trẻ có tiền có quyền uy vũ hùng tráng này lại không muốn cưới vợ.


Lần này cũng không ngoại lệ khi Hoàng đế muốn ban hôn hắn cùng muội muội của ngài nhưng hắn vẫn từ chối nhưng nể mặt người là hoàng thượng nên hắn muốn ngài ban hôn sự này cho người em trai luôn được hắn dấu kỹ vì thân thể y không được tốt như hắn. Liệu hoàng thượng có trao người muội muội yêu quý của mình cho một người yếu ớt chứ không phải một đại tướng quân hùng dũng không? 

Bình luận truyện