Tất cả
Hoàng Tộc Đại Chu

Câu chuyện diễn ra tại Đại Chu vương triều, một quốc gia đã lập quốc 1260 năm, giàu có phì nhiêu, văn minh lễ nghĩa, binh hùng tướng mạnh, nhân tài lớp lớp.Nhân vật chính Phương Vân, là con trai của Tứ Phương hầu Phương Dận, tay nắm trăm vạn đại quân, tọa trấn Kinh Châu ở phía nam, trấn áp Man tộc ở trong Man Hoang tùng lâm rộng lớn mênh mông.


Tứ Phương hầu tọa trấn Man Hoang tám năm, đại quân dưới trướng ông ta chém giết gần nghìn vạn Man Hoang dị tộc, thực là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Man Hoang dị tộc không dám thâm nhập trung thổ thần châu một bước. Đại huynh của Phương Vân, là Phương Lâm, thiên phú kinh người. Mới hai mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới "Trận Pháp cấp", chém giết Bắc hoang Địch tộc, công cao như núi, là đệ nhất thanh niên trong số ngàn vạn vương công tử đệ của Đại Chu triều.Sinh ra trong gia cảnh như vậy, Phương Vân từ nhỏ đã không muốn học võ, chỉ thích học văn....Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách. Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy... Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!

Danh sách chương truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 1: Tỉnh Lai Chương 2: Vương Công Đệ Tử Chương 3: Đổ Đấu Chương 4: Mãng Ngưu Quyền Chương 5: Huynh Đệ Tình Thâm Chương 6: Cải Biến Mệnh Vận Chương 7: Hiệp Lộ Tương Phùng Chương 8: Thế Như Lôi Đình Chương 9: Quát Lui Chương 10: Lầu Trúc Hiên Chương 11: Thanh Sưởng Công Chúa Chương 12: Giương Thương Múa Kiếm Chương 13: Khởi Binh Vấn Tội Chương 14: Đại Nghĩa Chương 15: Dọa Tuyên Hoa Ngất Chương 16: Địa Cấp Châu Chương 17: Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế Chương 18: Kinh Sợ Toàn Trường Chương 19: Biến Hóa Chương 20: Đông Giao Săn Bắn Chương 21: Mạnh Mẽ Trấn Áp Chương 22: Phương Lâm Xuất Hiện Chương 23: Không Hề Kiêng Kỵ Chương 24: Cấm Quân Đại Chu Chương 25: Bắt Đầu Săn Bắn Chương 26: Mãnh Thú Ngũ Hoang Chương 27: Hỏa Bạch Cốt Thú Chương 28: Hoàng Kim Giác Mãng Chương 29: Cường Giả Thoát Thai Cảnh Chương 30: Hang Động Cường Giả Chương 31: Thiên Địa Vạn Hóa Chuông Chương 32: Hiển Hoa Phu Nhân Chương 33: Tết Nguyên Tiêu Chương 34: Vực Ngoại Tinh Thần Thiết Chương 35: Lễ Trưởng Thành Chương 36: Hoàng Đạo Kim Đan Chương 37: Lấy Một Địch Năm Chương 38: Một Kích Đánh Tan Chương 39: Đèn Lồng Đấu Văn Chương 40: Phía Sau Tấm Màn Che Chương 41: Bút Pháp Của Tam Công Chương 42: Võ Mục Chương 43: Phúc Quá Nhiều Chương 44: Thư Từ Man Hoang Chương 45: Thiên Tà Tông Chương 46: Khiếp Sợ Chương 47: Đăng Môn Bái Phỏng Chương 48: Chém Giết Chương 49: Mỏ Ba Lâm Chương 50: Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Bình luận truyện