Tất cả
Phi Thăng Chi Hậu

Trên thế gian có loại người sinh ra đã không tầm thường. Từ ba tuổi học đúc kiếm, năm tuổi tập kiếm, sáu tuổi có chút thành tựu, bảy tuổi rời khỏi nhà đi bái sư học kiếm thuật, nhưng chân chính danh sư đâu dễ tìm được. Những kiếm sư mà mọi người biết không ai đủ tài năng dạy người được một tháng tròn. Cuối cùng năm tám tuổi, lần thứ mười rời khỏi sư môn, vào chốn hoang dã, sống cuộc sống cô mao ẩm huyết.


Coi tự nhiên là thầy, học theo các loài động vật, tự sáng tạo thân pháp ,bộ pháp, kiếm pháp. Năm năm sau rời khỏi nơi hoang sơn. Cầm kiếm dài 3 xích, khiêu chiến người luyện võ trong thiên hạ. Bách chiến bách thắng, trở thành thanh niên kiếm khách cao thủ. Mười sáu tuổi khiêu chiến đại võ học tông sư kiếm ma Độc Cô Bại Thiên, cuối cùng chiến bại lần đầu tiên trong đời. 17 tuổi dựa vào võ học đã biết tự sáng tạo Diệt Ma Tâm Kinh, trong sơn động ở Quan Thương Trúc ngộ Liễu Nhứ Tuỳ Phong thân pháp, dựa vào đó tái khiêu chiến kiếm ma Độc Cô Bại Thiên, cuối cùng thắng lợi. Trên giang hồ mang danh Phong thần. Được coi là đỉnh phong cao thủ trong giang hồ.Y là người cả đời chìm đắm trong võ học, đến lúc y vượt qua giới hạn của người để rồi được nhìn thấy một thế giới mới cùng những sự thật gây bàng hoàng... Mang theo sự gửi gắm của hàng triệu người Thái Cổ trên con đường diệt thần đồ ma. Người mang tên Phong Vân Vô Kỵ. Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.


Danh sách chương truyện Phi Thăng Chi Hậu

Chương 1: Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì Chương 2: Nhân tộc thánh địa Chương 3: Ý niệm kiếm thể đại pháp Chương 4: Thái cổ hiệp nghị Chương 5: Chí tôn yết ngữ Chương 6: Huyền minh quyển Chương 7: Thần vực Chương 8: Ẩn cốc Chương 9: Ẩn cốc tu hành giả Chương 10: Bất tốc chi khách Chương 11: Điêu linh yêu thú Chương 12: Oan gia lộ trách Chương 13: Tà đạo thánh địa u minh phong Chương 14: Địa ma kiếm Chương 15: Phá diệt đạo chủ Chương 16: Hư không phá diệt điện Chương 17: Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu Chương 18: Quán đỉnh, bách vạn niên công lực Chương 19: Đao vực tuần la sứ Chương 20: Tây Môn Y Bắc Chương 21: Nhất chiêu, nhất kiếm Chương 22: Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp Chương 23: Đại tự tại bất động căn bổn ấn Chương 24: Nam thăng bắc đẩu kiếm phái Chương 25: Tranh đoạt Chương 26: Vong ngã sát cảnh Chương 27: Đốn ngộ Chương 28: Thiên Ma kiếm Chương 29: Tự sang đao pháp, tả đạo! Chương 30: Đệ Ngũ Kiếm Đảm Chương 31: Kiếm Đảm nhận chủ Chương 32: Mục tí dục liệt Chương 33: Đao vực dương kiếm Chương 34: Danh động thiên hạ Chương 35: Linh hồn đích kinh quý Chương 36: Ma thần điêu tượng Chương 37: Hựu nhất cá biến dị giả Chương 38: Chấn hám đích địa hạ mộ huyệt Chương 39: Cường đại đích thần thức Chương 40: Dị dạng đích lạt kích Chương 41: Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc Chương 42: Lai tự ma tộc đích quan chú Chương 43: Thâm dạ Chương 44: Phát tiết, Hấp Tinh đại pháp Chương 45: Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử Chương 46: Đại pháp sư Mai Lâm đích quyền trượng Chương 47: Đào xuất sanh thiên Chương 48: Côn bằng Chương 49: Hí sái Côn Bằng Chương 50: Trọng hồi Thái Cổ

Bình luận truyện