Tất cả
Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Bạn đang đọc truyện Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu của tác giả Ma Nữ Đáng Yêu. Cãi lý ư? Ngay từ đầu là cô đã bị sa vào bẫy của anh, cũng vô dụng thôi!

Cô khóc thầm trong lòng, cuối cùng cũng ngộ ra một bài học đắt giá: Cuộc sống, đó chính là một trang sử đẫm máu và nước mắt của sự mưu trí và dũng cảm!

Nếu không bùng nổ trong sự trầm mặc, thì sẽ bị diệt vong trong sự trầm mặc! Mục Vũ Phi không tin ngay cả đến một chút quyền chủ động, bản thân mình cũng đều không được nắm giữ! Cô mạnh mẽ nói rằng, đứa nhỏ không phải là của anh, bây giờ cần phải ly hôn, cần phải ly hôn!

Đại thần cười lạnh túm chặt lấy người của cô, âm trầm nói, lấy cớ thì tốt xấu cũng phải tìm ra cớ hợp lý chút, còn muốn chạy sao? Bản đại gia đây chơi vẫn còn chưa có đã đâu! Còn em…

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Phúc Nữ NHà Nông hay Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban.

Danh sách chương truyện Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 1: Sự đáng yêu, thật ra chính là kỹ thuật sống Chương 2: Sự đáng yêu, thật ra chính là kỹ thuật sống 2 Chương 3: Chuyện kết hôn này, không cần thiết phải trải qua sự đồng ý của đương sự (1) Chương 4: Chuyện kết hôn này, không cần thiết phải trải qua sự đồng ý của đương sự (2) Chương 5: Đại thần nói, chuyện cũ coi như là xong (phần 1) Chương 6: Đại thần nói, chuyện cũ coi như là xong (phần 2) Chương 7: Hội học sinh là một sự tồn tại hùng mạnh! (phần 1) Chương 8: Hội học sinh là một sự tồn tại hùng mạnh! (phần 2) Chương 9: Mỹ nam đi tắm, không phải là người nào cũng đều có thể chịu được (phần 1) Chương 10: Mỹ nam đi tắm, không phải là người nào cũng đều có thể chịu được (phần 2) Chương 11: Những gì được biểu lộ ra chính là khí phách (phần 1) Chương 12: Những gì được biểu lộ ra chính là khí phách (phần 2) Chương 13: Thói quen, đó thật là một cái gì đó rất nhàm chán (phần 1) Chương 14: Thói quen, đó thật là một cái gì đó rất nhàm chán (phần 2) Chương 15: Không nên coi thường sự ham thích của phụ nữ! (phần 1) Chương 16: Không nên coi thường sự ham thích của phụ nữ! (phần 2) Chương 17: Xử nam, không hãm hại nổi (phần 1) Chương 18: Xử nam, không hãm hại nổi (phần 2) Chương 19: Xử nam, không hãm hại nổi (phần 3) Chương 20: Xử nam, không hãm hại nổi (phần 4) Chương 21: Tận trong xương phụ nữ đều là M (phần 1) Chương 22: Tận trong xương phụ nữ đều là M (phần 2) Chương 23: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 1) Chương 24: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 2) Chương 25: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 3) Chương 26: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 4) Chương 27: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 5) Chương 28: Môn đăng hộ đối là rất quan trọng (phần 6) Chương 29: Trưởng thành, chỉ tại giây lát trong lúc đó (phần1) Chương 30: Trưởng thành, chỉ cần trong giây lát (phần 2) Chương 31: Gõ núi dọa hổ (phần 1) Chương 32: Gõ núi dọa hổ (phần 2) Chương 33: Đêm trước phân tranh (phần1) Chương 34: Đêm trước phân tranh (phần 2) Chương 35: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 1) Chương 36: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 2) Chương 37: Gia đình hòa thuận vạn sự hưng thịnh (phần 3) Chương 38: Gia đình hòa thuận vạn sự hưng thịnh (phần 4) Chương 39: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 5) Chương 40: Thiếu Chương 41: Thiếu Chương 42: Thiếu Chương 43 Chương 44: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 10) Chương 45: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 11) Chương 46: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh ( kết thúc ) Chương 47: Quan mới nhậm chức ba tầng lửa (phần 1) Chương 48: Quan mới nhậm chức ba tầng lửa (phần 2) Chương 49: Quan mới nhậm chức ba tầng lửa (phần 3) Chương 50: Quan mới nhậm chức ba tầng lửa (phần 4)

Bình luận truyện