Tất cả
Nếu, Có Thể Yêu

Có ai không yêu, ngay cả Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có Dương Mẫu Nương Nương cơ mà, thì tại sao con đường tu kia quá đỗi gian nan dù cho một chút tạp niệm nhỏ nhoi cũng không thể giữ. Hỡi kẻ tu hành kia, có chăng quá khứ người đã viết nên một giai thoại khiến cả đời này không thể động tâm. Chắc hẳn ai cũng đã từng có một hồi ức về truyền thuyết bốn người hình thù kỳ quái lên đường thỉnh kinh? 


Câu chuyện nói về một đoạn nhân duyên đã cắt, nhưng không thể dứt có thể là người đã quay đầu cửa Phật, có thể nàng chưa thể quên. Nơi Tây Thiên có vong tình lộ, khiến người ta quên hết thất tình lục dục trên thế gian này. Trời không già vì vốn dĩ trời nào được bảo có tình, người chọn sự bất tử, đi về miền cực lạc không già không chết, không dục niệm không suy nghĩ. Còn nàng thì sao? Chọn cách quên đi một nam nhân mà nàng đã nghĩ cả đời này trở thành bóng ma trong lòng mình. Bất quá duyên phận không có, tơ hồng phải dứt khỏi, hỏi thử nàng sao có thể còn lưu lại một chút tình ái hèn mọn này chứ.

Bình luận truyện