Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ PhụFULL

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ full

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
Đọc từ đầu

Có thể nói sự tình xuyên qua của Liễu Vi Dung cực kỳ bi thảm.

Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nơi mà nữ phụ bị mẹ cả hãm hại vào trước ngày tuyển tú, một thân trong sạch bị hủy khiến nàng phải tự vẫn trong bi phẫn. . .

Thật là một cuộc đời bi kịch!

Nhưng trời không tuyệt đường người, cùng xuyên qua với nàng là một không gian tùy nàng sử dụng.

Nàng nhận ra, con đường duy nhất để thoát khỏi số phận bi thảm của nữ phụ chính là tiến cung và trở thành người phụ nữ của Hoàng đế!

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương