Tất cả
Nữ Phụ Không Lẫn Vào
Truyện Nữ Phụ Không Lẫn Vào có cốt truyện mới mẻ, độc đáo. Thường các bạn sẽ thấy tác giả sẽ viết về nữ chính rồi cuộc tình lâm li bi nát… thì trong câu chuyện này tác giả lại viết về nữ phụ. Mà nữ phụ này có tên là Lâm Đạm và cô bị buộc định với một hệ thống phụ trợ, phải trải qua tất cả các thế giới để làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ kịch bản, nói trắng ra là làm nữ phụ hoặc pháo hôi, dùng sự hèn mọn của mình nâng đỡ cho sự lớn lao vĩ đại của người khác.


Mê man, cố chấp, điên cuồng, muốn yêu mà không thể, hi vọng mà không có được, Lâm Đạm trải qua quá nhiều thất bại và đau khổ. Khi cô triệt để hiểu ra và quyết định giải trừ buộc định để về với thế giới ban đầu, trên đường truyền tống bị hách, tiếp tục giãy giụa tại ba ngàn thế giới.


Mặc dù mất đi trí nhớ, Lâm Đạm cũng không mê man nữa, cô quyết định đi con đường của mình, vì vậy rốt cuộc phát hiện chỉ có khi nào bạn nghiêm túc yêu thương bản thân, mới có thể có được tình yêu của người khác; chỉ cần sống vì chính mình, cho dù bây giờ chỉ bé nhỏ không đáng kể, một ngày nào đó bạn cũng có thể trở thành nhân vật chính, phá kén thành con bướm xinh đẹp nhất từ trước đến nay.

Danh sách chương truyện Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 1: Tiết tử Chương 2: Nữ đầu bếp (1) Chương 3: Nữ đầu bếp (2) Chương 4: Nữ đầu bếp (3) Chương 5: Nữ đầu bếp (4) Chương 6: Nữ đầu bếp (5) Chương 7: Nữ đầu bếp (6) Chương 8: Nữ đầu bếp (7) Chương 9: Nữ đầu bếp (8) Chương 10: Nữ đầu bếp (9) Chương 11: Nữ đầu bếp (10) Chương 12: Nữ đầu bếp (11) Chương 13: Nữ đầu bếp (12) Chương 14: Nữ đầu bếp (13) Chương 15: Nữ đầu bếp (14) Chương 16: Nữ đầu bếp (15) Chương 17: Nữ đầu bếp (16) Chương 18: Nữ đầu bếp (17) Chương 19: Nữ đầu bếp (18) Chương 20: Nữ đầu bếp (19) Chương 21: Nữ đầu bếp (20) Chương 22: Nữ đầu bếp (21) Chương 23: Nữ đầu bếp (22) Chương 24: Nữ đầu bếp (23) Chương 25: Nữ đầu bếp (24) Chương 26: Nữ đầu bếp (25) Chương 27: Nữ đầu bếp (26) Chương 28: Nữ đầu bếp (27) Chương 29: Nữ đầu bếp (28) Chương 30: Nữ đầu bếp (29) Chương 31: Nữ đầu bếp (30) Chương 32: Nữ đầu bếp (31) Chương 33: Nữ đầu bếp (32) Chương 34-1: Nữ đầu bếp (33) Chương 34-2: Nữ đầu bếp (33) Chương 35: Nữ đầu bếp (34) Chương 36: Nữ đầu bếp (35) Chương 37: Nữ đầu bếp (36) Chương 38: Nữ đầu bếp (hoàn) Chương 39: Thiên hạ vô song (1) Chương 40: Thiên hạ vô song (2)

Bình luận truyện