Tất cả
Túy Nhan Hồng
Quan Diệp Lâu chốn Giang Nam, Lạc Huyền Sơn Trang nơi Giang Bắc, mỗi bên ngụ tại nửa non sông, không phân được cao thấp. Hai nhà tám lạng nửa cân, một li cũng không nhường, nhưng hơn mười lần minh tranh đấu làm tổn thương không ít nhân lực. Mấy năm gần đây, trang chủ Lạc Huyền Sơn Trang Lạc Vân Thiên đầu dần chuyển bạc, tính tình cũng đã an hòa đi nhiều, đã không còn như thuở thiếu thời ngạo mạn điên cuồng, tự cao tự đại, với đối thủ một mất một còn Quan Diệp Lâu cũng không còn đối chọi nữa. So với giang hồ phân tranh, Lạc lão gia còn muộn phiền chuyện nhi nữ bảo bối nhà ông hơn.


Giang hồ ai ai cũng biết, Lạc Huyền Sơn Trang có ba món kì trân một là Chu huyền, hai là Không Âm Kiếm, còn ba chính là viên minh châu quí giá trong tay của Lạc Vân Thiên Lạc Thanh Dung. Có thể nói con gái ông có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành yểu điệu thục nữ rất nhiều công tử nhân sĩ giang hồ đến cầu thân nhưng đều bị từ chối. 


Xét lương tâm mà nói, tuy rằng đối với lão oan gia Tô Tề bên Quan Diệp Lâu oán niệm thâm hậu, nhưng với gã tân lâu chủ Tô Mộ Tình lão vẫn tương đối khen ngợi cũng rất muốn gã bảo bối nữ nhi cho hắn. Nhưng với sỉ diện của lão làm sao có thể đi năn nỉ tên Tô Tề kia để tụi nhỏ có thể kết thân. 

Bình luận truyện