Tất cả
Thần Điêu Phong Vân

Lý Hổ - một cao thủ Hình Ý hiện đại, sau khi trọng sinh được đưa đến thế giới thần điêu hiệp lữ, với thân thế là một tên hoa hoa hòa thượng, hắn dùng hiện đại Hình Ý quyền, cùng Thiếu Lâm kim chung tráo, kết hợp với cổ mộ khinh công... hắn trở nên vô địch, và như thế, một tà hiệp lại sinh ra.

Tất cả các nhân vật trong thần điêu hiệp lữ đều xuất hiện, thậm chí cả Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa trong Tây Du Ký cũng trọng sinh. Nhưng liệu Lí Hổ có thay đổi mọi chuyện nhờ võ công siêu quần và kiến thức hiện đại, bao nhiêu mỹ nữ sẽ về hậu cung của hắn? Mời bạn đọc cùng xem sẽ rõ.

Tiểu Long Nữ: Hắn rất xấu rồi, đem Doãn Chí Bình biến thành thái giám, chính mình lại lừa đi lên... Quách Phù: Hắn rất xấu rồi, rõ ràng biết người ta thích hắn còn chọc ghẹo ta, còn nói người ta thích tự ngược.

Quách Tương: Hắn rất xấu rồi, người ta mới ra sinh ra được đối ta không có hảo ý, đối ta luôn thi triển tà ác kế hoạch.

Danh sách chương truyện Thần Điêu Phong Vân

Chương 001: Hoa Hoa hòa thượng Chương 002: Ta không phải người thế giới này Chương 003: Thần điêu thế giới! Chương 004: đao quang kiếm ảnh Chương 005: giết người đoạt bảo Chương 006: anh hùng cứu mỹ nhân [ thượng ] Chương 007: anh hùng cứu mỹ nhân [ hạ ] Chương 008: ước định Chương 009: tuyệt sắc song kiều [ thượng ] Chương 010: tuyệt sắc song kiều [ hạ ] Chương 011: lục dương thần công Chương 012: đạt ma cảnh giới Chương 013: hổ báo Lôi âm Chương 014: bầy sói Chương 015: bằng hữu thê không khách khí [ thượng ] Chương 016: bằng hữu thê không khách khí [ hạ ] Chương 017: mang đi bằng thê Chương 018: kim chung tráo Chương 019: cường đạo Chương 021: xinh đẹp nữ tiểu thâu Chương 022: Vô lại, ngươi muốn như thế nào? Chương 023: Lí Mạc Sầu chi xuân [ thượng ] Chương 024: Lí Mạc Sầu chi xuân [ hạ ] Chương 025: sơn cốc xuân sắc Chương 026: ta đem nữ nhi gả cho ngươi Chương 027: nàng là của ta Chương 028: mỹ nhân nhập dục Chương 029: cô nam quả nữ [ thượng ] Chương 030: cô nam quả nữ { hạ } Chương 031: hoa hoa công tử Chương 032: ăn Yên nhi [ thượng ] Chương 033: ăn Yên nhi [ hạ ] Chương 034: vạn nhân địch [ thượng ] Chương 035: vạn nhân địch [ hạ ] Chương 036: đoạt gà chiến Chương 037: luận bàn Chương 038: Chung Nam sơn Chương 039: trùng dương di khắc Chương 040: Lâm Hướng Anh sống lại giao hoan Chương 041: Lâm Hướng Anh sống lại giao hoan 2 Chương 042 Chương 043: Doãn thái giám Chương 044: Doãn Chí Bình thành thái giám Tiểu Long Nữ của ta Chương 045: Doãn Chí Bình thành thái giám Tiểu Long Nữ của ta (tt) Chương 046: Hướng Anh Long Nhi cộng nhị phi [ nhất ] Chương 047: Hướng Anh Long Nhi cộng nhị phi [ nhị ] Chương 048: nhìn lén Tôn Như Nhất tắm rửa Chương 049: yêu thương Tôn Như Nhất Chương 050: niệm cùng phòng loại tình cảm Chương 051: kịch chiến chính hàm

Bình luận truyện