Tất cả
Yêu Hồ Loạn Thế

Người thì như thế nào? Yêu thì như thế nào?Trời đất đã sinh ra yêu quái nhất tộc, tại sao một đám tiên nhân và con người lại không bằng lòng, chẳng lẽ yêu thì không có quyền lợi sinh tồn sao?Nhưng nhân gian vốn vô tình!Vốn dĩ tuyết lạnh, nhưng tâm của nó còn lạnh hơn. Tự như trái tim của một đứa trẻ nọ....Nếu trời đã mù, ta đây nghịch thiên!
Nếu nhân tiên vô đạo, ta đây thí thần! Tru tiên!Như thế thì thế nào? Ta đây là yêu! Ta muốn tất cả sinh linh trên tam giới lục đạo phải mở to mắt ra nhìn, yêu cũng có tôn nghiêm của yêu, yêu tuyệt đối không chịu khi nhục!Ta sẽ mang tinh phong huyết vũ đến cho tam giới lục đạo, ta muốn cái thế giới này huyết lãng đào thiên!Ta sẽ để cho toàn thiên hạ đời đời nhớ kỹ tên ta!Lại là một câu chuyện tiên hiệp hấp dẫn về một con yêu hồ đi báo thù cho phụ mẫu đã bị sát hại. Không bằng lòng với sự chèn ép của con người và thần tiên, hắn nuôi hận muốn áp đảo tam giới, thí thần, tru tiên! Muốn toàn thiên hạ đời đời nhớ tên hắn! Yêu Hồ!

Danh sách chương truyện Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 1: Cô độc thiếu niên Chương 2: Thân thế chi mê Chương 3: Tử Vũ đích dị biến Chương 4: Huynh đệ tình nghĩa Chương 5: Tai họa bất ngờ Chương 6: Lạp tháp đạo sĩ Chương 7: Côn Lôn Ngọc Hư Chương 8: Thu đồ phong ba Chương 9: Bái sư học nghệ Chương 10: Đại sư truyền công Chương 11: Côn Lôn tu chân Chương 12: Tiến bộ thần tốc Chương 13: Sơ ngộ Tử Huyên Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân Chương 15: Kỳ dị hồng châu Chương 16: Kinh kiến cự mãng Chương 17: Nguyên anh chi kỳ Chương 18: Ngự kiếm phi hành Chương 19: Âm mưa đen tối Chương 20: Băng tuyền kì ngộ Chương 21: Phúc diệc thị họa Chương 22: Ma Đao xuất thế Chương 23: Thế giới của thần Chương 24: Tử Vũ trở về Chương 25: Chân tướng đại bạch Chương 26: Xúc tất trường đàm Chương 27: Sư môn khổ trung Chương 28: Hung hiểm ám chiến Chương 29: Ma Đao bạo phát Chương 30: Tả hữu lưỡng nan Chương 31: Thương trọng nan dũ Chương 32: Hạo Nhiên di ngôn Chương 33: Hồi thủ vãng sự Chương 34: Thiếu nữ tâm phi Chương 35: Phê mệnh Chương 36: Ngọc Hư tàng thư các (Thượng) Chương 37: Ngọc Hư tàng thư các (Hạ) Chương 38: Sơ luyện chưởng quyết Chương 39: Thần bí Bách Linh Chương 40: Sơ ngộ võ đạo Chương 41: Nhập thế danh đan Chương 42: Hữu tình như tửu Chương 43: Ý ngoại cứu viện Chương 44: Chiến tranh bắt đầu Chương 45: Huyết chiến nơi hẻm núi Chương 46: Cầu sinh đối sách Chương 47: Ám sát kế hoạch Chương 48: Dạ tập Chương 49: Thế lực quật khởi Chương 50: Sơn trại nguy cơ

Bình luận truyện