Tất cả
Yên Chi Trảm

Tô Thất Thất chính là một con buôn dung tục lại nhát gan sợ chết. Sống 14 năm tạm bợ ở Ô Y Hạng nàng mới biết rằng mình chính là tỷ tỷ ruột của công chúa Thiên Tuyết cao quý nổi danh khắp thiên hạ. Nàng về làm công chúa, muốn bù đắp hết những tháng ngày thua thiệt lúc trước nhưng ai ngờ một chiếc xe song viên lại đem nàng đưa vào trướng của quân địch - Tam hoàng tử Bạch Viện. Trở thành cá thị trên bàn của đại tướng quân Doãn Trường Ninh.

Đến lúc này, Tô Thất Thất mới biết rằng mình chỉ là kẻ thế thân thay người chịu nhục, thay người làm nô. Một đêm bị làm nhục, dung nhan đánh mất, Tô Thất Thất lại dùng cái gì báo thù rửa nhục!!! Có hận có thù tất phải trả, mối nhục này khắc ghi muôn đời có chết cũng không tha. Ấy vậy duyên nợ sẽ duyên khiến Tô Thất Thất không muốn cam tâm cũng không làm được gì. Âu cũng là số phận, là cái lương duyên trời đánh nàng không ngờ tới được! Thật là quá tàn nhẫn mà!

Nhưng dù thế nào thì cũng không thắng được tình yêu. Trăm hoa đua nở, tình yêu cũng rực rực nồng cháy. Tô Thất Thất sa vào lưới tình, ngày càng không còn lối thoát. Đúng là ông trời trêu đùa. Nàng còn mặt mũi nào sống trên đời??? Với những tình huống oái năm không lường trước, một tình yêu đẹp đã nảy sinh.

Danh sách chương truyện Yên Chi Trảm

Chương 1: Văn án Chương 2: Người đàn ông áo vải Chương 3: Viên thuốc Hợp Hoan 1 Chương 4: Viên thuốc Hợp Hoan 2 Chương 5: Viên thuốc Hợp Hoan 3 Chương 6: Viên thuốc Hợp Hoan 4 Chương 7: Phu nhân đêm khuya 1 Chương 8: Phu nhân đêm khuya 2 Chương 9: Công chúa muội muội 1 Chương 10: Công chúa muội muội 2 Chương 11: Công chúa muội muội 3 Chương 12: Hoàng hậu tứ hôn 1 Chương 13: Hoàng hậu tứ hôn 2 Chương 14: Quân trướng chịu nhục 1 Chương 15: Quân trướng chịu nhục 2 Chương 16: Quân trướng chịu nhục 3 Chương 17: Quân trướng chịu nhục 4 Chương 18: Quân trướng chịu nhục 5 Chương 19: Phóng độc báo thù 1 Chương 20: Phóng độc báo thù 2 Chương 21: Phóng độc báo thù 3 Chương 22: Đầu cơ chưa thành 1 Chương 23: Đầu cơ chưa thành 2 Chương 24: Sóng gió ở chuồng ngựa 1 Chương 25: Sóng gió ở chuồng ngựa 2 Chương 26: Sóng gió ở chuồng ngựa 3 Chương 27: Sóng gió ở chuồng ngựa 4 Chương 28: Phá kén thành trùng 1 Chương 29: Phá kén thành trùng 2 Chương 30: Phá kén thành trùng 3 Chương 31: Phá kén thành trùng 4 Chương 32: Ai là gian tế 1 Chương 33: Ai là gian tế 2 Chương 34: Ai là gian tế 3 Chương 35: Ai là gian tế 4 Chương 36: Ai là gian tế 5 Chương 37: Ai là gian tế 6 Chương 38: Theo quân vào thành 1 Chương 39: Theo quân vào thành 2 Chương 40: Theo quân vào thành 3 Chương 41: Hồ đồ nhận người thân 1 Chương 42: Hồ đồ nhận người thân 2 Chương 43: Hồ đồ nhận người thân 3 Chương 44: Hồ đồ nhận người thân 4 Chương 45: Hồ đồ nhận người thân 5 Chương 46: Thị tì bên người 1 Chương 47: Thị tì bên người 2 Chương 48: Thị tì bên người 3 Chương 49: Thị tì bên người 4 Chương 50: Thị tì bên người 5

Bình luận truyện