Thông tin truyện

Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Toàn Route BE

Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Toàn Route BE
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Toàn Route BE của tác giả Tùng Tịnh Tử. Bỏ yêu với đương đi, ta hiện tại tại chỗ biến thành tiểu đao tinh!


Vì thế.


Nàng lấy linh hồn của chính mình để đổi lấy mạng sống cho Odasaku, sa đọa thành ma nữ ngay trước mắt mỗ bùn đen tinh, đánh ra BE “Nhân ngư chi ca”;


- - so bùn đen tinh trước tiên vô đau qua đời, tức chết bùn đen tinh.


Nàng vì lý tưởng của mỗ cổ vương mà tạo nên thế giới mộng cảnh, lại chết ở trên tay cổ vương, đánh ra BE “Đông chi hoa”.


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Cổ Thiên Nga hay Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80.

Bình luận truyện