Thông tin truyện

[Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

[Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nơi đây là Sở Quốc. Nữ chủ tên Vương Hướng Lan, hiền lành thục nữ, đoan trang thùy mị, là một người vô cùng nhu nhược. Là con một trong nhà. Phụ thân là Tả hữu tướng trong triều, mẫu thân là biểu muội của Thái hậu nương nương. Cô cũng là một tiểu thư khuê các nhưng không hề ra vẻ ta đây.


Đúng như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Vương Hướng Lan bị phụ thân và mẫu thân bắt ép gả đến làm phi tần cho nam chủ Bạch Chi Viên - Cung chủ của Chi Ảnh Cung. Mà Chi Ảnh Cung gì gì đó là thế lực mạnh nhất Sở Quốc, Cung chủ của Chi Ảnh Cung còn hơn cả Vương bla bla. Nghe là biết bàn tay vàng huyền thoại đây rồi...


Mặc dù mẫu thân cô là biểu muội của Thái Hậu nương nương nhưng hai người không ưa nhau, nên thanh mai trúc mã của cô cũng là vị vương đương thời, Sở Thiên bị chia cắt với nhau. Vương Hướng Lan không thể làm phi tần của Sở Thiên, bị ép làm phi tần trong hậu cung vô vàn của Bạch Chi Viên. Nói tới đây thì cũng biết là số của nữ chủ là số tốt, thanh mai trúc mã thì là vua, lại còn là phi tần, sau này là phu nhân chính thức của người mạnh nhất Sở Quốc. Nhưng đây chỉ là những chương cẩu huyết, còn cái chính thì giờ mới bắt đầu...

Bình luận truyện