Tất cả
Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level của tác giả Mặc Linh. Khi cô sắp đủ điểm để có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, thì bạn của cô lại nợ điểm, lớn tới mức cô ta phải bỏ trốn.

Thế là cô, người đã bảo lãnh cô ta, phải đi làm và trả nợ thay.

Nhưng mà sao không ai nói trước với cô là đổi bộ phận để làm nhiệm vụ vậy?

Hoa Vụ - người có màn thể hiện tuyệt vời và được chọn làm nhân vật phản diện xuất sắc nhất hàng năm.

Sau khi trở thành nữ chính.... Mọi người chỉ muốn cô ấy giải nghệ càng sớm càng tốt.

Liên minh: Bây giờ cô là nữ chính, hãy kiểm soát tốt hành vi của mình và đừng cướp bát cơm của phe phản diện.

Hoa Vụ tràn ngập áy náy: Xin lỗi, làm phản diện quen rồi, lần sau ta sẽ chú ý.

Nếu yêu thích Mặc Linh, bạn có thể đọc thêm Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai hay Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 1: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (1) Chương 2: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (2) Chương 3: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (3) Chương 4: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (4) Chương 5: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (5) Chương 6: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (6) Chương 7: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (7) Chương 8: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (8) Chương 9: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (9) Chương 10: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (10) Chương 11: Sau khi bị ép trở thành đỉnh lưu (11) Chương 12: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (12) Chương 13: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (13) Chương 14: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (14) Chương 15: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (15) Chương 16: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (16) Chương 17: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (17) Chương 18: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (18) Chương 19: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (19) Chương 20: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (20) Chương 21: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (21) Chương 22: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (22) Chương 23: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (23) Chương 24: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (24) Chương 25: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (25) Chương 26: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (26) Chương 27: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (27) Chương 28: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (28) Chương 29: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (29) Chương 30: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (xong) Chương 31: Rap-xô-đi thời mạt thế* (1) Chương 32: Rap-xô-đi thời mạt thế (2) Chương 33: Rap-xô-đi thời mạt thế (3) Chương 34: Rap-đi-xô thời mạt thế (4) Chương 35: Rap-đi-xô thời mạt thế (5) Chương 36: Rap-xô-đi thời mạt thế (6) Chương 37: Rap-xô-đi thời mạt thế (7) Chương 38: Rap-xô-đi thời mạt thế (8) Chương 39: Rap-xô-đi thời mạt thế (9) Chương 40: Rap-xô-đi thời mạt thế (10) Chương 41: Rap-xô-đi thời mạt thế (11) Chương 42: Rap-xô-đi thời mạt thế (12) Chương 43: Rap-xô-đi thời mạt thế (13) Chương 44: Rap-xô-đi thời mạt thế (14) Chương 45: Rap-xô-đi thời mạt thế (15) Chương 46: Rap-xô-đi thời mạt thế (16) Chương 50: Rap-xô-đi thời mạt thế (20) Chương 51: Rap-xô-đi thời mạt thế (21) Chương 52: Rap-xô-đi thời mạt thế (22) Chương 53: Rap-xô-đi thời mạt thế (23)

Bình luận truyện