Tất cả
Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao? của tác giả Tố Thủ Chiết Chi. Mãi về sau, rất rất lâu, A Chiêu nhìn đám hậu bối vây quanh mình, chầm chậm kể lại chuyện những năm đó.

"Lúc ban đầu, Hệ thống lựa chọn ta vì muốn ta trở thành bàn tay vàng của nam chủ, trợ giúp hắn có được một đời thành công, hạnh phúc mỹ mãn, người người ngưỡng mộ!"

"Vậy sau đó thế nào?"

A Chiêu bật lửa, điếu thuốc lập lòa đốm sáng, thần sắc cô trở nên xa xăm.

"-- Sau đó, ta trở thành vợ của nam chủ."

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 1: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (1) Chương 2: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (2) Chương 3: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (3) Chương 4: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (4) Chương 5: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (5) Chương 6: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (6) Chương 7: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (7) Chương 8: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (8) Chương 9: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (9) Chương 10: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (10) Chương 11: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (11) Chương 12: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (12) Chương 13: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (13) Chương 14: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (14) Chương 15: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (15) Chương 16: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (16) Chương 17: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (17) Chương 18: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (18) Chương 19: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (19) Chương 20: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (20) Chương 21: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (21) Chương 22: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (22) Chương 23: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (23) Chương 24: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (24) Chương 25: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (25) Chương 26: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (26) Chương 27: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (27) Chương 28: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (28) Chương 29: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (29) Chương 30: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (30) Chương 31: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (31) Chương 32: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (32) Chương 33: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (33) Chương 34: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (34) Chương 35: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (35) Chương 36: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (36) Chương 37: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (37) Chương 38: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (38) Chương 39: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (39) Chương 40: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (40) Chương 41: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (41) Chương 42: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (42) Chương 43: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (43) Chương 44: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (xong) Chương 45: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (1) Chương 46: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (2) Chương 47: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (3) Chương 48: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (4) Chương 49: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (5) Chương 50: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (6)

Bình luận truyện