Tất cả
Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ! của tác giả Hoa Sinh Tương. Tích phân không thể sử dụng, bị khóa lại, thế giới mà cô xuyên qua đều đã tan vỡ, tất cả nam chủ đều trên đường hắc hóa!

Bạo quân: Ta muốn giết tên pháo hôi ngươi!

Bá tổng: Tỷ tỷ thật đáng yêu, muốn giết!

Nguyên soái: A, dẫn đường sao, đánh gãy chân

Đối diện với chuyện này, Tô Đường run bần bật: Nam chủ à, xin hãy thiện lương.

Bạn cũng có thể đọc thêm Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 1: [TG1] Pháo hôi tìm đường chết (1) Chương 2: Pháo hôi tìm đường chết (2) Chương 3: Pháo hôi tìm đường chết (3) Chương 4: Pháo hôi tìm đường chết (4) Chương 5: Pháo hôi tìm đường chết (5) Chương 6: Pháo hôi tìm đường chết (6) Chương 7: Pháo hôi tìm đường chết (7) Chương 8: Pháo hôi tìm đường chết (8) Chương 9: Pháo hôi tìm đường chết (9) Chương 10: Pháo hôi tìm đường chết (10) Chương 11: Pháo hôi tìm đường chết (11) Chương 12: Pháo hôi tìm đường chết (12) Chương 13: Pháo hôi tìm đường chết (13) Chương 14: Pháo hôi tìm đường chết (14) Chương 15: Pháo hôi tìm đường chết (15) Chương 16: Pháo hôi tìm đường chết (16) Chương 17: Pháo hôi tìm đường chết (17) Chương 18: Pháo hôi tìm đường chết (18) Chương 19: Pháo hôi tìm đường chết (19) Chương 20: Pháo hôi tìm đường chết (20) Chương 21: Pháo hôi tìm đường chết (21) Chương 22: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 1 Chương 23: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 2 Chương 24: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 3 Chương 25: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 4 Chương 26: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 5 Chương 27: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 6 Chương 28: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 7 Chương 29: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 8 Chương 30: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 9 Chương 31: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 10 Chương 32: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 11 Chương 33: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 12 Chương 34: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 13 Chương 35: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 14 Chương 36: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 15 Chương 37: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 16 Chương 38: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 17 Chương 39: Hung thú với người giám hộ 1 Chương 40: Người giám hộ của mãnh thú 2 Chương 41: Người giám hộ của mãnh thú 3 Chương 42: Người giám hộ của mãnh thú 4 Chương 43: Người giám hộ của mãnh thú 5 Chương 44: Người giám hộ của mãnh thú 6 Chương 45: Người giám hộ của mãnh thú 7 Chương 46: Người giám hộ của mãnh thú 8 Chương 47: Người giám hộ của mãnh thú 9 Chương 48: Người giám hộ của mãnh thú 10 Chương 49: Người giám hộ của mãnh thú 11 Chương 50: Người giám hộ của mãnh thú 12

Bình luận truyện