Tất cả
Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai của tác giả Lâm Mộc Thập Nhất. Hệ thống nào đó được gọi là Cửu thiên tuế: “Ký chủ, nhiệm vụ này đạt được nhiều điểm.”

Hai mắt Tô Mộc sáng ngời, nhiều điểm= nhiều tiền.

“Nhận.”

Vai ác Boss bí ẩn đã sớm chờ trong thế giới nhìn Tô Mộc bị tiền dẫn tới đây, trong tay cầm một cục tiền lạnh lùng nói: “Nghe nói em thích tiền nhất, hửm?”

Tô Mộc luôn lạnh nhạt khẽ biến sắc lập tức định chạy đi. Nhưng vẫn quay đầu.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí hay Cam Tâm Tình Nguyện.

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 1: Đợi Một Lát Rồi Cầu Hôn Chương 2: Chết Chương 3: Hệ Thống Cửu Thiên Tuế Chương 4: Nhiệm Vụ Bắt Đầu Chương 5: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (1) Chương 6: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (2) Chương 7: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (3) Chương 8: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (4) Chương 9: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (5) Chương 10: thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (6) Chương 11: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (7) Chương 12: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (8) Chương 13: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (9) Chương 14: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (10) Chương 15: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (11) Chương 16: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (12) Chương 17: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (13) Chương 18: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (14) Chương 19: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (15) Chương 20: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (16) Chương 21: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (17) Chương 22: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (18) Chương 23: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (19) Chương 24: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (20) Chương 25: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (21) Chương 26: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (22) Chương 27: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (23) Chương 28: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (24) Chương 29: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (25) Chương 30: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (26) Chương 31: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (27) Chương 32: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (28) Chương 33: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (29) Chương 34: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (30) Chương 35: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (31) Chương 36: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (32) Chương 37: Thiếu Nữ Không Có Ớ Lương Tâm (33) Chương 38: Thiếu Nữ Không Có Ớ Lương Tâm (34) Chương 39: Cô gái vô lương tâm (35) Chương 40: Cô gái vô lương tâm (36) Chương 41: Cô gái vô lương tâm (37) Chương 42: Cô gái vô lương tâm (38) Chương 43: Cô gái vô lương tâm (39) Chương 44: Cô gái vô lương tâm (40) Chương 45: Cô gái vô lương tâm (41) Chương 46: Cô gái vô lương tâm (42) Chương 47: Cô gái vô lương tâm (43) Chương 48: Cô gái vô lương tâm (44) Chương 49: Cô gái vô lương tâm (45) Chương 50: Cô gái vô lương tâm (46)

Bình luận truyện